Hạn tuyển dụng 31/12/2019

Quản trị hệ thống

Vị trí làm việc: Hà Nội
Bằng Cấp: Đại học
Mức lương: Cạnh tranh
Yêu cầu: 2 - 5 Năm kinh nghiệm
Thời gian bắt đầu: Ngay khi có thể

Hạn tuyển dụng 31/12/2019

Lập trình ứng dụng

Vị trí làm việc: Hà Nội
Bằng Cấp: Đại học
Mức lương: Cạnh tranh
Yêu cầu: 2 - 5 Năm kinh nghiệm
Thời gian bắt đầu: Ngay khi có thể

Hạn tuyển dụng 31/07/2019

CTV sales

Vị trí làm việc: Hà Nội
Bằng Cấp: Đại học
Mức lương: Cạnh tranh, tối đa 3 triệu/ tháng
Yêu cầu: Sinh viên năm 3-4 các trường đại học
Thời gian bắt đầu: Ngay khi có thể

Hạn tuyển dụng 31/12/2019

CTV Nội dung

Vị trí làm việc: Hà Nội
Bằng Cấp: Đại học
Mức lương: 3-4 triệu/tháng + thưởng dự án
Yêu cầu: Ưu tiên sinh viên năm 2-3 chuyên ngành marketing
Thời gian bắt đầu: Ngay khi có thể