Công ty Cổ phần Trái Thị Vàng thành lập từ tháng 6 năm 2012, hoạt động trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin - Viễn thông và Đầu tư Khoa học Công nghệ

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Con người là giá trị lớn nhất - Sự hài lòng của khách hàng là trọng tâm - Sự trung thực trong kinh doanh là chân lý
Chất lượng trong dịch vụ là cam kết - Ứng dụng công nghệ, tối ưu chất lượng quản lý

client1

TẦM NHÌN DÀI HẠN

Xây dựng cộng đồng công nghệ lớn mạnh - Trở thành đối tác chiến lược với các tổ chức viễn thông lớn - Cung cấp các giải pháp thông minh,
ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến tới hoàn thiện sản phẩm số theo xu hướng mới nhất

client1

MỤC TIÊU NGẮN HẠN

Tới năm 2020, mục tiêu tổng doanh thu các dịch vụ đạt 80 tỉ đồng, đội ngũ nhân sự phát triển tới 100 người

client1

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

client1