Liên hệ với chúng tôi

Trang Chủ / Tuyển dụng

1. LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

 • Vị trí làm việc : Hà Nội
 • Mức lương : Thỏa thuận
 • Thời gian bắt đầu : Ngay khi có thể

Mô tả công việc :

 • Xác định yêu cầu đầu vào cho sản phẩm phần mềm.
 • Lập giải pháp cho hệ thống công nghệ thông tin.
 • Phân tích thiết kế hệ thống cùng nhóm dự án.
 • Tham gia tư vấn trong quá trình lập giải pháp cho hệ thống mới,phản biện giải pháp.
 • Tham gia một phần hoặc toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.
 • Nghiên cứu lý thuyết ứng dụng, vai trò, phạm vi của một hoặc một nhóm công nghệ, phương pháp trong một hệ thống công nghệ thông tin tổng thể.
 • Phát triển các thư viện đóng gói về một công nghệ để có thể dùng chung.
 • Triển khai hệ thống sản phẩm đã có.
 • Đề xuất các xuất các ý tưởng cải tiến phương pháp, thư viện, hệ thống có sẵn

Yêu cầu chuyên môn :

 • Kiến thức chuyên môn:
 • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành công nghệ thông tin Ngôn ngữ lập trình: C, C++, Java,C#
 • Cơ sở dữ liệu: hiểu biết về Oracle, SQL server, MySQL
 • Hệ điều hành: Thành thạo Windows, Linux
 • Thu thập thông tin Lập và kiểm soát kế hoạch Đọc hiểu tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành máy tính,công nghệ thông tin, viễn thông
 • Nghe, nói tiếng trình độ khá.
 • Thuật toán: Có khả năng đọc hiểu thuật toán phức tạp có khả năng tích hợp triển khai bằng ngôn ngữ lập trình hoặc dùng thư viện liên quan.;
 • Viết tài liệu giải pháp, tài liệu mô tả kỹ thuật Tự trau dồi kiến thức Làm việc nhóm Thuyết trình: tiếng Việt
 • Làm việc cường độ cao; làm thêm ngoài giờ ; xa trụ sở

Yêu cầu khác :

 • Có ít nhất 2 năm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm.
 • Có kinh nghiệm phát triển sản phẩm liên quan đến hệ thống viễn thông, bảo mật, an toàn mạng Tiếng Anh giao tiếp khá Khả năng làm việc ở cường độ cao, overtime, onsite, Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. Khả năng nắm bắt , tự học hỏi , và nghiên cứu phát triển công nghệ mới. Trung thực, có tinh thần trách nhiệm