WEB DEVELOPMENT

Front-End vs Back-End vs Full-Stack
slider

Big Data

Join us for a series of information-packed conferences that will accelerate your path to big data success.
slider

NETWORK SERVICE

IT Support Engineer Stack Windows System Admin Linux
slider

SEO Marketing

SEO - Search Engine Optimization
slider

MOBILE DEVELOPMENT

Android Apps - IOS Apps - Windows Phone Apps
slider

Công ty Cổ phần Trái Thị Vàng (gọi tắt TTV)

Được thành lập từ tháng 6 năm 2012, hoạt động trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin- Viễn thông và Đầu tư Khoa học Công nghệ.

Với bề dầy kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý, với niềm đam mê, tâm huyết của các thành viên sáng lập cùng với sự hợp tác, tương trợ của nhiều đối tác, TTV đã xây dựng được nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

image
Kinh doanh dịch vụ GTGT trên mạng viễn thông

image
Tích hợp hệ thống Điện tử - Viễn thông - Tin học

image
Giải pháp, dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin

image
Đào tạo Công nghệ thông tin

image
Đầu tư và Tư vấn, phát triển sản phẩm/nền tảng/phần mềm.

image
Phân tích Business Intelligence dựa trên Big Data.

Sản phẩm

TTV tự hào là một trong số ít các công ty phần mềm có các sản phẩm và dịch vụ được sử dụng rộng rãi ở thị trường trong nước.

Big Data
Platform Thông tin Việc làm
Platform Thông tin Việc làm
Subcriber/ Wap charging
MNEWS
SDP- MOBIFONE PLUS
SDP- MOBIFONE PLUS
DỊCH VỤ ALO TV
All products